0%

قصه پسر بازرگان و دوستانش

دموی این قصه:

داستان این قصه در مورد پسر بازرگانی است که پدرش ثروتمندترین بازرگان شهر می باشد، پدرش همیشه سعی داشت از وی پسری باهوش و ذکاوت و مردی توانا بسازد تا در آینده راهش را ادامه بدهد و به موفقیت و ثروت برسد ولی پسرش بازیگوش و همیشه در حال خوشگذرانی با دوستانی بود که او را از دوستی با آنها نهی میکرد چون میدانست دوستان وی دوستان خوشی هایش می باشند و در سختی ها وی را تنها خواهد گذاشت ولی گوش پسر بدهکار این حرف های پدر نبود تا اینکه بازرگان از دنیا می رود و برای پسر بخشی از ثروت خود را می گذارد تا با آن کسب و کاری برای خود راه بیاندازد ولی همان مقدار را هم خرج خوشگذرانی با دوستانش کرد و فقیر شد رفته رفته دوستانش از وی فاصله گرفتند تا اینکه در طول داستان متوجه اشتباه خود و نصایح پدرش می شود و با دور اندیشی پدرش که ثروتی برای وی باقی گذارده بود دوستان خود را کنار می گذارد و تصمیم می گیرد بازرگانی موفق و باهوش و ذکاوت شود

1,500تومان

پس از خرید، لینک دانلود « قصه ی کامل » را دریافت خواهید کرد