0%

قصه مرد خوش باور و پزشک اشتباه

دموی این قصه:

قصه ی “مرد خوش باور و پزشک اشتباه” روایت گر داستانی از گلستان سعدی است که کشاورزی ساده دل و خوش باور برای درد چشم هایش به پزشک نمی رود و پس از اصرارهای فراوان همسرش و وخامت درد چشم هایش به پزشک می رود! البته نه یک پزشک عمومی و یا متخصص! او برای درد چشم هایش پیش دامپزشک می رود و بر اثر این اشتباه بینایی خود را از دست می دهد…

1,500تومان

پس از خرید، لینک دانلود « قصه ی کامل » را دریافت خواهید کرد