0%

قصه ماه و آینه

دموی این قصه:

این قصه در مورد قورباغه و دوسش ماهی است که در برکه ای وسط جنگل زندگی می کنند آن ها روزها در برکه بازی می کردند و شنا می کردند و شب ها عکس ماه را روی برکه تماشا می کردند و با بازیگوشی و شیرجه زدن در آب عکس ماه را محو می کردند و منتظر می ماندند تا تصویر ماه دوباره روی آب برکه شکل بگیرد. تا اینکه یک شب قورباغه تصمیم میگیرد از بلندترین تحته سنگ این کار را انجام دهد بعد از پرش در آب و خنده و شادمانی هرچه منتظر می ماند خبری از ماه نمی شود با ناراحتی و اندوه به اشتباه فکر میکنند که ماه را شکسته اند و بدنبال تکه های ماه می روند. تا اینکه با راهنمایی لاکپشت که دانای آنها بود با ابری بودن آسمان آنشب و فلسفه وجودی ماه در آسمان و نور گرفتن آن از آفتاب برای روشن کردن شب و انعکاس تصویرش در آب برکه آشنا می شوند

1,500تومان

پس از خرید، لینک دانلود « قصه ی کامل » را دریافت خواهید کرد