0%

قصه سارا دختر لجباز

دموی این قصه:

سارا، دختری لجباز و یک دنده بود که هرکاری خانواده اش میگفتند با لجبازی برعکسش را انجام میداد. اتاقش را مرتب نمیکرد، تکالیف کلاس زبانش را انجام نمیداد موقع غذا خوردن تا مادرش میگفت برای سلامتی ات خوب است بخور لجبازی می کرد و غذایش را نمیخورد. مسواک نمی زد شبها دیروقت می خوابید و… تا اینکه دایی اش به خانه آن ها می آید و متوجه لجبازی سارا می شود برای همین برعکس مادر سارا گونه یی با او رفتار و صحبت می کند که به صورت ناخودآگاه دست از لجبازی بر میدارد 

1,500تومان

پس از خرید، لینک دانلود « قصه ی کامل » را دریافت خواهید کرد